Mondzorgproject in de Dominicaanse Republiek

U heeft dit jaar een financiële of andere bijdrage gegeven aan de stichting Bocas Sanas Holanda -Maimón. Graag brengen we u langs deze weg verslag uit van wat het Bocas Sanas vrijwilligersteam dit jaar met uw steun in de Dominicaanse Republiek bereikt heeft.

PICT0226-1024x768In de zomer van 2008 zijn we met een team van acht voor het eerst naar de regio Maimón geweest. We hebben toen, in samenwerking met de plaatselijke Stichting Candida Minaya, elke dag in een ander dorp voorlichting gegeven over hygiëne en voeding en actieve poetsinstructies met fluoride tandpasta. Vervolgens werden de kinderen gescreend door middel van tand/mond controles. Ook primaire zorg kon ter plaatse worden gegeven, verdere curatieve zorg werd verleend op de laatste dag, door een team van tien Dominicaanse tandartsen uit de stad Santiago. Die dag konden ca 320 kinderen en volwassenen met ernstiger problemen gratis worden geholpen.

In 2010 zijn we met een team van twaalf vrijwilligers naar Maimón geweest, in de periode 29-01 t/m 13-02-’10. Deze keer waren er 2 tandartsen mee en dat gaf meer mogelijkheden. We werkten in twee teams: één team bezocht schooltjes en werkte preventief, het andere team bleef in de kliniek van Maimón en nam het curatieve deel voor zijn rekening.

P1050693

Twee schooltjes, in de dorpen Maimón en Don Gregorio, kregen extra aandacht, omdat we daar een poetsinstallatie wilden achterlaten volgens de “Fit-for-school” methode.

Deze methode is mede ontwikkeld en werd ons geadviseerd door Prof. H. W. Van Palenstein Helderman, (emeritus) professor tandheelkunde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, hij is gespecialiseerd in preventieve zorg en community health care, en is geadopteerd door de Wereld Gezondheid Organisatie.

De methode is er op gericht kinderen op school twee keer daags telkens twee minuten te laten poetsen met een fluoride tandpasta (zonder daarna de mond te spoelen), én ze gezamenlijk de handen te laten wassen voor het eten.

De methode kan tegen lage kosten belangrijk bijdragen aan een betere mond- en algemene gezondheid van kinderen.
In Nepal en de Filippijnen, waar men dit plan voor het eerst introduceerde, is er sindsdien een duidelijke afname van cariës, schoolverzuim nam erdoor af, en de body mass index van de kinderen nam toe (zie voor meer informatie www.fitforschool.ph – een aanrader!)

Wij lieten de leraren kennis maken met het idee, vervolgens namen zij onmiddellijk zelf initiatief: ze bedachten een eigen versie van een ” poetsinstallatie” en gingen aan de slag. Toen we vertrokken, waren de installaties bijna klaar!
We zijn erg benieuwd naar de impact van het school-tandenpoetsen, en hopen daar in 2011 gegevens over te kunnen verzamelen. Ook zullen we dan weer net als dit jaar voorlichting geven en primaire zorg verlenen.

PICT0082-300x225Samenvatting van de resultaten:
In totaal hebben we in de dorpen bij bijna 1000 kinderen het gebit gecheckt, waarvan 387 voor verdere hulp werden doorverwezen naar de kliniek in Maimon.

In vier schooltjes is de Fit-for-school methode geïntroduceerd.; in twee daarvan is een poetsinstallatie geplaatst bij wijze van pilot project. De financiële bijdragen van sponsors zijn onder meer hieraan besteed, en verder vooral aan de materialen voor de curatieve zorg in Maimón.

Onder begeleiding (op afstand) van Yvonne Buunk-Werkhoven hebben Selma Burrekers en Antoinette Jongboer een toegepast wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd waarbij 92 volwassenen een enquêteformulier over mondhygiëne hebben ingevuld.

Bij hen allen werd een mond screening inclusief een plaquecontrole gedaan. In dit onderzoek zal worden gekeken naar de factoren die nodig zijn voor een (mondhygiëne) gedragsverandering. Tegelijk is er geïnventariseerd wat de mensen aan actuele mondhygiëne toepassen. De eerste bevindingen uit dit onderzoek zullen door middel van een poster worden
gepresenteerd tijdens een internationaal congres voor mondhygiënisten (ISDH 2010, 1-3 juli in Glasgow).

Daarnaast zullen de resultaten nader worden uitgewerkt tot een wetenschappelijke publicatie, die onder andere bestemd is voor het Ministerie van Gezondheidszorg in de Dominicaanse Republiek. In een vervolgtraject kunnen op basis van deze onderzoeksresultaten internationaal doelgerichte en effectieve mondhygiëne-interventies ter bevordering van mondhygiënegedrag worden ontwikkeld.

Een kleine succes story in Don Gregorio: tijdens ons werk in dat dorp in 2008 zagen we slechte gebitten bij de meerderheid van de kinderen – verhoudingsgewijs veel slechter dan in de andere dorpen. Het dorp bleek op een “toeristische route” van het nabijgelegen hotel te liggen, waardoor kinderen veel snoep kregen van toeristen.

Na het probleem met de ouders besproken te hebben is er door hen actie ondernomen: aan hotel en toeristen heeft men gecommuniceerd dat men blij was met giften van toeristen – maar liever geld voor de school dan voor snoep. Dat krijgen ze sindsdien – met trots toonden de ouders en leraren de wc’s die ze dankzij dat geld konden installeren. En hun kinderen snoepen niet meer zoveel.

We willen graag onze bijzondere dank uitspreken aan:
Henny van Ginkel en Domingo Rodriguez van de Fundacion Candida Minaya voor de lokale organisatie en ondersteuning.

Hugo Verkade van de Stichting Hulp Dominicaanse Republiek, voor de logistieke en overige ondersteuning.
De heer J.W. Huddleston Slater en de overige vrijwilligers van de Stichting Dental Health International Nederland.

En verder natuurlijk aan alle andere organisaties en vrijwilligers die met bijdragen in geld en/of natura ons project mede mogelijk gemaakt hebben.

Het bestuur en de vrijwilligers van 2010 van de Stichting Bocas Sanas:
Cristina Vásquez- Doorman, Selma Burrekers, Lievia van Holderbeke,
Libbe Wielsma, Doriene Sligting, Nicolette Hooijschuur, Antoinette Jongboer, Ilyas Gunduz,  Nura Adhana, Abidah Saleem

Ga terug naar boven of bezoek de website van Bocas Sanas Holanda Mammon.

Tandheelkundige hulp in de Dominicaanse Republiek

Zie voor meer informatie:http://www.bocas-sanas.com
Fotos zijn hier te bekijken:

Zowel in augustus 2008 als in februari 2010,  2011  en 2013 is Selma Burrekers naar de Dominicaanse

Republiek geweest voor het verlenen van mondzorg aan schoolkinderen.

Selma maakte deel uit van een vrijwilligersteam van elf mensen, twee tandartsen, twee tandartsen in opleiding, vijf mondhygiënistes, een tolk en een assistente.

In twee weken tijd werden diverse scholen bezocht met in totaal een 1000 leerlingen. Elke leerling werd gecontroleerd en zonodig behandeld op school door een mondhygiëniste.

De tandartsen werkten voornamelijk in een kleine polikliniek en behandelden de kinderen die nadere hulp nodig hebben.

Ook werden volwassenen behandeld, totaal zo’n 400 mensen. Naast deze directe behandeling is het belangrijkste doel in deze twee weken het opzetten van een programma, waarbij de leerlingen elke dag klassikaal hun tanden gaan poetsen.

Niet alleen dan, maar ook in de toekomst. Met weinig middelen is dit de beste manier om zo goed mogelijk hulp te bieden op langere termijn. Om deze zorg ook in de toekomst goed te kunnen uitvoeren hebben we tevens een onderzoek verricht in samenwerking met Yvonne Buunk- Werkhoven.

De resultaten daarvan komen later dit jaar beschikbaar.

Zie ook www.nieuwsbank.nl/inp/2010/04/01/R013.htm.

De Dominicaanse Republiek is vooral bekend als een prachtig vakantieland, met een fraaie natuur, mooie stranden en bergen en vrolijke mensen. Maar er is veel zichtbare en onzichtbare armoede.

Veel mensen, vooral op het platteland, hebben weinig of geen toegang tot onderwijs en gezondheidszorg. Met tandheelkundige zorg en preventie is het nog erger gesteld.

De hulpverlening gaat onder verantwoording van  de stichting “Bocas Sanas Holanda-Maimón”.

Bocas Sanas-stichting  vrijwilligerswerk voor kinderen in de Dominicaanse Republiek.